Subsidie / vergoeding

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of uw verzekeraar of gemeente de Zorgdouche vergoedt. Helaas hebben wij hier geen standaard antwoord voor. Het kan zijn dat uw verzekeraar of gemeente een tegemoetkoming biedt in de kosten voor uw mobiele douchecabine. Dit verschilt echter wel per verzekeraar of gemeente.

Zorgdouche vergoed door zorgverzekeraar

Uw zorgverzekering kan de hulpmiddelen regelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een zorgdouche. Als u niet langer de trap op kunt om boven te slapen of douchen.

Neem voor meer informatie hierover contact op met uw eigen zorgverzekeraar. 

Zorgdouche vergoed door gemeente

De Wet maatschappelijk ondersteuningen (Wmo) stelt dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht voor zichzelf kunnen zorgen.

De gemeente moet een onderzoek doen naar de persoonlijke situatie, wanneer u zich meldt bij de gemeente met een verzoek om ondersteuning. Iedere gemeente regelt de toegang tot ondersteuning op haar eigen manier. Vraag bij uw gemeente na of en welke regelingen voor u van toepassingen zijn.

Wet langdurige zorg en de zorgdouche

De Wet langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. U komt mogelijk in aanmerking voor Wlz als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. 

Niet alleen in zorginstellingen hebben mensen recht op langdurige zorg, het is ook mogelijk om deze zorg thuis te ontvangen. Dit is alleen mogelijk wanneer de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het houdt in dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u een zorgdouche en een zorgbed in de woonkamer laat plaatsen. 

Neem contact op met CIZ om te kijken of u in aanmerking komt voor de Wet langdurige zorg.  

Kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Sommige aanpassingen aan de woning, zoals het plaatsen van een zorgdouche voor senioren, kunnen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgegeven. 

Let op! Alleen als de aanpassingen op medisch voorschrift worden gedaan, mogen de aanpassingen opgevoerd worden als aftrekpost. Indien u meer informatie hierover wilt, raden we aan om contact op te nemen met de Belastingdienst of met uw belastingadviseur.  

Wilt u een vrijblijvende prijsopgave voor onze Zorgdouches?