Subsidie / vergoeding

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de gemeente of verzekeraar de Zorgdouche vergoedt. Helaas hebben wij hier geen standaard antwoord voor. Het kan zijn dat de gemeente of verzekeraar een tegemoetkoming biedt in de kosten voor een veilige Zorgdouchecabine. Dit verschilt echter wel gemeente of verzekeraar.

Zorgdouche vergoed door gemeente

De Wet Maatschappelijk Ondersteuningen (WMO) stelt dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat burgers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht voor zichzelf kunnen zorgen.

De gemeente moet een onderzoek doen naar de persoonlijke situatie, wanneer een inwoner zich meldt bij de gemeente met een verzoek om ondersteuning. Iedere gemeente regelt de toegang tot ondersteuning op haar eigen manier. Vraag bij de gemeente na of en welke regelingen van toepassingen zijn.

Zorgdouche vergoed door (zorg)verzekeraar

Sommige (zorg)verzekeraars bieden hulp bij letsel. De (zorg)verzekering kan hulpmiddelen regelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Of de Zorgdouche vergoed wordt, hangt af van het type (aanvullende) verzekering en de voorwaarden. Uit ervaring blijkt dat de vergoeding voor de Zorgdouche met name wordt geboden door gemeentes of letselschade verzekeraars 

Neem voor meer informatie hierover contact op met de betreffende (zorg)verzekeraar. 

Wet langdurige zorg en de zorgdouche

De Wet Langdurige Zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Patiënten komen mogelijk in aanmerking voor WLZ als zij intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ. 

Niet alleen in zorginstellingen hebben mensen recht op langdurige zorg, het is ook mogelijk om deze zorg thuis te ontvangen. Dit is alleen mogelijk wanneer de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Het houdt in dat de woonsituatie thuis veilig en gezond is. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een zorgdouche en een zorgbed in de woonkamer worden geplaatst. 

Neem contact op met CIZ om te kijken of uw vader, moeder, of cliënt in aanmerking komt voor de Wet Langdurige Zorg.  

Kosten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Sommige aanpassingen aan de woning, zoals het plaatsen van een zorgdouche voor senioren, kunnen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgegeven. 

Let op! Alleen als de aanpassingen op medisch voorschrift worden gedaan, mogen de aanpassingen opgevoerd worden als aftrekpost. Indien u meer informatie hierover wilt, raden we aan om contact op te nemen met de Belastingdienst of met uw belastingadviseur.  

Een vrijblijvende prijsopgave voor onze Zorgdouches?